Sport og friluftsliv

Spil det på nettet

Der findes efterhånden rigtig mange forskellige spil online på internettet. Nogle er uden tvivl bedre end andre, og hvor gode man synes de er, kommer selvfølgelig også an på, hvilke præferencer man har for de spil man spiller. Men er man for eksempel interesseret i sport, og i særdeleshed cykelsport, så kommer man ikke uden om Tourmanager.dk – tour manager har det fint. Her kan man styre sit eget cykelhold som tourmanager, og skal så lede holdet gennem tour de france og forskellige andre cykelløb. Et super godt spil, hvor man for indsigt i, hvad det vil sige, at være tourmanager. Hvad for nogle beslutninger man står over for, samt hvilke eventuelle problemer, man skal være opmærksom på. Som tourmanager er det også ens job at optimere holdet ved at sælge, købe og udvikle de cykelryttere som man har på holdet.

Flere medlemmer online

Men man behøver ikke sidde med alle sine tour manager evner selv. Man kan nemlig gå på internettet, hvor man kan spille mod andre, som ligeledes har startet et hold op som tour manager. Her kan man så konkurrere mod hinanden til eksempelvis tour de france, for at se, hvem der har sammensat det bedste hold. Spillet er generelt så super godt, fordi det er så autentisk. Der er rigtig mange facetter i spillet, som svarer til, hvordan det ville foregå i virkeligheden. Det gør også, at det bliver meget sjovere, og man kan uden tvivl få rigtig mange timer til at gå med at spille. Så hvis man har et hjerte som banker for cykelsporten, så kan man forlænge sæsonen lige her.

SHARE
Relaterede indlæg
Ud i det fri
Tag med de rige på ferie
Skagen er perfekt